Ch®áníme
Vaše myšlenky

Naše služby jsou cesta k Vaší ochraně

Jsme přední česká patentová kancelář PatentCentrum Sedlák & Partners s více než 20letou tradicí. Pomáháme firmám, výzkumným ústavům, univerzitám i fyzickým osobám. Náš tým tvoří patentoví zástupci a advokáti specialisté. Ochráníme duševní vlastnictví kdekoliv na světě, zastoupíme Vás ve sporech. Rádi se s Vámi osobně setkáme ať už u nás nebo u Vás. Pokud chcete vyřídit věci rychle, s námi můžete i online.

Ing. Jiří Sedlák

sedlak@patentcentrum.cz
777 743 150

“Chceme klientům neustále nabízet to nejlepší z našeho know-how, ale zároveň důsledně dbáme na to, aby profesionální přístup byl zároveň i přístupem nanejvýš osobním.”

Ing. Jiří Sedlák

 • Evropský patentový zástupce č. 128250
 • Evropský známkový zástupce č. 27035
 • Patentový zástupce ČR č. 112
 • Soudní znalec v oboru patenty a vynálezy č. 1399/Z
 • Soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nehmotný majetek

Vzdělání, kvalifikace:

 • Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, r. 1986
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, r. 1991
 • Schutz des Geistigen Eigentums, Schweizerisches Ost-Institut, Bern, Švýcarsko, r. 1994
 • Institut oceňování majetku: Oceňování nehmotného majetku, VŠE, Praha, r. 2012

Oblast činnosti:

Ing. Jiří Sedlák se věnuje ochraně duševního vlastnictví od r. 1987. Od r. 1991 je členem Komory patentových zástupců ČR. V letech 1993 až 2010 působil jako samostatný patentový zástupce a partner v advokátní a patentové kanceláři KUDRLIČKA & SEDLÁK a právní formu fyzické osoby od roku 2011 transformoval do společnosti PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Ve společnosti je vedoucím partnerem a jednatelem. Hlavním předmětem jeho činnosti je příprava přihlášek vynálezů a užitných vzorů, se specializací na oblast strojírenství, elektrotechniky a stavebnictví. Věnuje se také oblasti licenčních smluv, komercializací výsledků výzkumu a vývoje a jejich oceňování.

Ostatní profesní aktivity:

Ing. Jiří Sedlák se věnuje i přednáškové činnosti v oblasti práv duševního vlastnictví, je soudním znalcem v oboru „ekonomika-oceňování nehmotného majetku“ a v oboru „patenty a vynálezy“, a také je členem mezinárodních organizací na ochranu duševního vlastnictví:
KPZ – Komora patentových zástupců ČR
ECTA – European Communities Trade Mark Association
FICPI – Fédération internationale des conseils an propriété industrielle
Od r. 2013 je také členem představenstva Komory patentových zástupců České republiky.

Své služby poskytuje Jiří Sedlák také v anglickém, německém a ruském jazyce.

Mgr. Aleš Lang

lang@patentcentrum.cz
777 743 152

“Chránit samotný software patentem sice nelze, ale pokud se softwarové kroky vhodně spojí s technickým zařízením nebo způsobem, je taková ochrana možná.”

Mgr. Aleš Lang

Vzdělání, kvalifikace:

 • Pedagogická fakulta, obor fyzika a technická výchova se zaměřením na vzdělávání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,  r. 2014 (Mgr.)
 • Institut Úřadu průmyslového vlastnictví, r. 2014
 • Zemědělská fakulta - doktorandské studium na katedře manipulační a dopravní techniky, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2014-2018 (Ph.D.)

 Oblast činnosti:

Aleš Lang provádí patentové rešerše v databázích českého a slovenského patentového úřadu, v databázi USPTO, v nadnárodní databázi Espacenet a v databázi DEPATISnet a připravuje přihlášky vynálezů a užitných vzorů, se specializací na oblast fyziky, elektrotechniky, výpočetní a komunikační techniky a zemědělství.

Své služby poskytuje Aleš Lang rovněž v anglickém jazyce.

Ing. Tereza Klímová

klimova@patentcentrum.cz
735 123 582

“Ochrana patenty a užitnými vzory není vyhrazena jen pro strojírenství či elektrotechniku, tradiční oblast ochrany představují i léčiva a chemické sloučeniny či postupy. V poslední době se intenzivně věnujeme patentům chránícím například průmyslové produkční mikroorganizmy nebo produkty a způsoby molekulární biologie.”

Ing. Tereza Klímová

 • Asistent patentového zástupce

Vzdělání, kvalifikace:

 • Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT Praha, r. 2013 (Bc.)
 • Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT Praha, r. 2015 (Ing.)
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, r. 2017

Oblast činnosti:

Ing. Tereza Klímová (roz. Kubů) provádí patentové rešerše v databázích českého a slovenského patentového úřadu, v databázi USPTO, v nadnárodní databázi Espacenet a v databázi DEPATISnet, dále připravuje přihlášky vynálezů a užitných vzorů, se specializací na oblast chemie, biotechnologie, léčiva a potravinářství.

Své služby poskytuje Tereza Klímová též v anglickém jazyce.

Petra Brůžková, DiS.

bruzkova@patentcentrum.cz
735 123 580

“Elektronickým podáváním přihlášek v on-line systémech patentových úřadů šetříme klientům čas i peníze.”

Petra Brůžková, DiS.

Vzdělání, kvalifikace:

 • Vyšší odborná škola v Českých Budějovicích, r. 1999 (DiS.)
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, Metropolitní Univerzita v Praze, r. 2005

Oblast činnosti:

Petra Brůžková poskytuje patentovým zástupcům kompletní administrativní podporu v celé oblasti ochrany duševního vlastnictví, především pro patenty a užitné vzory.

Zajišťuje komunikaci s klienty a zástupci v ČR i v zahraničí, je specialistkou pro elektronické podávání přihlášek u patentových úřadů v ČR i v zahraničí a pro elektronický kontakt s těmito úřady, provádí validace Evropských patentů v ČR a zajišťuje odborné překlady.

Své služby poskytuje Petra Brůžková též v anglickém jazyce.

Mgr. Miluše Vylíčilová

obnova@patentcentrum.cz
735 123 537

“Pozor na podvodné nabídky registrací či obnov Vašich průmyslových práv. Sledování termínů a prodlužování platnosti spolehlivě zajišťujeme pomocí speciálního software a včas Vás na obnovu upozorníme.”

Mgr. Miluše Vylíčilová

 • Patentový zástupce č. 410 v oblasti práv na označení
 • Evropský známkový zástupce (ETMA)

Vzdělání, kvalifikace:

 • Obchodní akademie, České Budějovice, r. 1995
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, r. 1999
 • Patentový zástupce č. 410, r. 2008
 • Metropolitní univerzita Praha  - obor Průmyslové vlastnictví, r. 2008 (Bc.)
 • Metropolitní univerzita Praha – magisterský obor Průmyslové vlastnictví,
  r. 2010 (Mgr).

Oblast činnosti:

Miluše Vylíčilová (roz. Procházková) je specialistkou s rozsáhlou praxí v oblasti ochranných známek a práv na označení (označení původu, zeměpisná označení). Poskytuje komplexní poradenství v oblasti OZ a práv na označení. Provádí obnovy platnosti průmyslových práv.

Své služby poskytuje Miluše Vylíčilová též v německém jazyce.

Mgr. Alena Biskupová

biskupova@patentcentrum.cz
777 743 143

“Sporům se snažte předcházet nebo je řešit smírně, nicméně v případě zásahu do Vašich práv jsme připraveni je obhájit i před soudem.”

Mgr. Alena Biskupová

 • Patentový zástupce č. 423 v oblasti práv na označení
 • Evropský známkový zástupce (ETMA)
 • Advokátka, evidenční číslo ČAK 17 040

 Vzdělání, kvalifikace:

 • Právnická fakulta,  Univerzita Karlova v Praze, r. 2009 (Mgr.)
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, Metropolitní Univerzita v Praze, r. 2011

Oblast činnosti:

Alena  Biskupová (roz. Kodrasová) poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti práv na označení  (ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení) a průmyslových vzorů (designů), a to jak v oblasti registrace,  ve sporných řízeních, tak i v oblasti smluvní  agendy.

Věnuje se rovněž oblasti autorských práv, kde vedle praktického poradenství  zajišťuje klientům i  smlouvy z oblasti autorského práva, zejména smlouvy o dílo a licenční smlouvy.

Má rozsáhlé zkušenosti týkající se soudních řízení a sporů v oblasti ochranných známek a autorských práv.

Ostatní profesní aktivity:

Alena Biskupová (roz. Kodrasová) je členem mezinárodního  sdružení Licensing Executives Society (LES ČR), dále se věnuje i přednáškové činnosti v oblasti práv duševního vlastnictví.

Své služby poskytuje Alena  Biskupová (roz. Kodrasová) rovněž v anglickém jazyce.

Ing. Edita Grega

grega@patentcentrum.cz
734 233 176

“Úspěšnost registrace ochranné známky závisí na kvalitně provedené rešerši. Doporučuji rešerši před každou přihláškou ochranné známky. ”

Ing. Edita Grega

 • Asistent patentového zástupce

Vzdělání, kvalifikace:

 • Ekonomická fakulta, obor Cestovní ruch, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2011 (Bc.)
 • Ekonomická fakulta, obor Cestovní ruch, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2013 (Ing.)
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, r. 2016

Oblast činnosti:

Ing. Edita Grega (roz. Horilová) zpracovává a podává nové přihlášky ochranných známek, provádí rešerše v českých i zahraničních databázích a posuzuje zápisnou způsobilost označení. Rovněž zajišťuje klientům zápisy změn a převodů vlastnických práv do rejstříků a komunikuje s příslušnými  národními i zahraničními úřady (WIPO, EUIPO).

Své služby poskytuje Edita Grega též v anglickém jazyce.

Ivana Sedláková

i.sedlakova@patentcentrum.cz
777 743 153

“Pořádek dělá přátele. V patentové kanceláři zdvojnásobujeme a v některých případech ztrojnásobujeme běžné kontrolní mechanismy plateb a dalších administrativních procesů.”

Ivana Sedláková

Oblast činnosti:

Ivana Sedláková působí v PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. od roku 2000, zajišťuje recepční služby, poštovní a e-mailovou administrativu, vedení účetních a daňových dokladů, fakturaci a banking.

Ing. Nikola Podhorová

podhorova@patentcentrum.cz
735 123 581

“Originální design výrobků je potřeba chránit. Na rozdíl od jiných průmyslových práv, ochránit design v EU trvá jen několik dní. ”

Ing. Nikola Podhorová

 • Asistent patentového zástupce

Vzdělání, kvalifikace:

 • Ekonomická fakulta, obor Finanční a pojistná matematika, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2013 (Bc.)
 • Ekonomická fakulta, obor Strukturální politika EU a rozvoje venkova, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2016 (Ing.)
 • Institut Úřadu průmyslového vlastnictví, r. 2017-2019

Oblast činnosti:

Nikola Podhorová se věnuje oblasti práv na označení (ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení) a průmyslových vzorů (designů), a to jak v případech jejich registrace, ve sporných řízeních, tak i v oblasti smluvní agendy.

Věnuje se rovněž oblasti Nikola Podhorová rovněž v anglickém jazyce.

Mgr. Lucie Káplová

spatenkova@patentcentrum.cz
777 743 153

“V akademickém prostředí se někdy obtížně slaďují požadavky na projektovou publikaci a současně patentovou ochranu výstupů. Máme v tomto směru rozsáhlé zkušenosti a rádi poradíme.”

Mgr. Lucie Káplová

 • Patentový zástupce KPZ ČR č. 427

Vzdělání, kvalifikace:

 • Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, r. 2007
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, r. 2010

Oblast činnosti:

Lucie Káplová (roz. Špatenková) poskytuje komplexní poradenství v oblasti průmyslově právní ochrany technických řešení se zaměřením na oblast chemie a biotechnologií. Dále se zabývá rešeršemi v patentových databázích, překlady patentových dokumentů a jazykovými korekturami. Aktuálně je na mateřské dovolené.

Lucie Káplová své služby poskytuje rovněž v anglickém, francouzském a německém jazyce.

Ing. Veronika Šlamborová

slamborova@patentcentrum.cz
777 743 153

“Registrace tzv. evropských ochranných známek (Ochranná známka Evropské Unie) je s ohledem na globalizaci obchodu stále žádanější. Díky důkladné přípravě máme velmi vysoký podíl úspěšnosti.”

Ing. Veronika Šlamborová

 • Patentový zástupce č. 434 v oblasti práv na označení
 • Evropský známkový zástupce č. 70880 (ETMA)

Vzdělání, kvalifikace:

 • Zemědělská fakulta, obor Obchodní podnikání, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, r. 2006 (Bc.)
 • Ekonomická fakulta, obor Obchodní podnikání spec. management marketing, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, r. 2010 (Ing.)
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, Metropolitní Univerzita v Praze, r. 2012

Oblast činnosti:

Veronika Šlamborová  (roz. Horilová) v PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. působí od roku 2010, se zaměřením na oblast ochranných známek a práv na označení.

Zpracovává a podává nové přihlášky ochranných známek, provádí rešerše v českých i zahraničních databázích a posuzuje zápisnou způsobilost označení. Rovněž zajišťuje klientům zápisy změn a převodů vlastnických práv do rejstříků a komunikuje s příslušnými  národními i zahraničními úřady (WIPO, OHIM). Sleduje platnost a spravuje známková portfolia klientů. Aktuálně je na mateřské dovolené.

Své služby poskytuje Veronika Šlamborová též v anglickém jazyce.

Ing. Lucie Hovorková

obnova@patentcentrum.cz
777 743 153

“Investujeme do nových projektů personálního rozvoje týmu, vzdělávání a do elektronických systémů pro vedení agendy a komunikaci s patentovými úřady i s klienty. Kdo je připraven, není překvapen!”

Ing. Lucie Hovorková

Vzdělání, kvalifikace:

 • Zemědělská fakulta, obor Provozní podnikatel, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2011
 • Institut průmyslově právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, r. 2014

Oblast činnosti:

Lucie Hovorková (roz. Pirtyáková) působí v PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. od roku 2011 a zaměřuje se na obnovy ochranných známek, patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, autorského díla a odbornou asistenci. Aktuálně je na mateřské dovolené.

Ing. Robert Kala

info@patentcentrum.cz
777 743 153

“Patentové rešerše se jeví jako nudná záležitost jen na první pohled. Ve skutečnosti je zajímavé zjišťovat, jak stejný problém řešili odborníci v různých koutech světa a k jakým výsledkům dospěli.”

Ing. Robert Kala

 • rešeršér

Vzdělání, kvalifikace:

 • Zemědělská fakulta, obor Zemědělské biotechnologie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích r. 2012 (Bc.)
 • Zemědělská fakulta, obor Živočišné biotechnologie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích r. 2014 (Ing.)
 • Zemědělská fakulta, doktorandské studium se zaměřením na kvalitu zemědělských produktů, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2016-2020 (Ph.D.)

Oblast činnosti:

Ing. Robert Kala dokončuje doktorandské studium na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Se společností PatentCentrum spolupracuje od r. 2015 jako patentový rešeršér, zejména v oblasti biotechnologií, chemie, potravinářství a zemědělství.

Bc. Tomáš Luksch

info@patentcentrum.cz
777 743 153

“Pokud nemáte možnost vytvořit výkresovou dokumentaci, např. k patentu, rád Vám pomohu.”

Bc. Tomáš Luksch

 • rešeršér, designér

Vzdělání, kvalifikace:

 • Pedagogická fakulta, obor Fyzika a informatika se zaměřením na vzdělávání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2016 (Bc.)
 • Pedagogická fakulta, obor Fyzika a informatika se zaměřením na vzdělávání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2016-2018 (Mgr.)

Oblast činnosti:

Tomáš Luksch studuje na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a se společností PatentCentrum externě spolupracuje od r. 2014 při zpracování patentových rešerší v oblasti fyziky, elektrotechniky, počítačů a komunikací, a kromě toho se zabývá tvorbou specializované výkresové dokumentace pro patenty, užitné a průmyslové vzory.

Myšlenky, které mění svět, přicházejí na holubích nožkách
... a proto je nutné je chránit!

F. Nietzsche

Komu jsme značku
už ochránili

„Patentcentrum  spravuje portfolio ochranných známek a chráněných zeměpisných označení MADETA a.s., dlouhodobě spolehlivě a bezchybně. Oceňujeme zejména osobní přístup, velmi dobrou komunikaci a aktivitu, která přináší pozitivní výsledky známkových sporů“.

Ing. Milan Teplý

generální ředitel a předseda představenstva MADETA a.s.

„Autorská práva je potřeba důsledně chránit. Spoléhám na PatentCentrum“.

Pavel Šporcl

Houslový virtuóz

„Společnost PatentCentrum díky svému odbornému a flexibilnímu přístupu efektivně pomáhá chránit průmyslová práva společnosti Primeros Prague a.s. v České republice i v zahraničí. S pomocí PatentCentra rovněž realizujeme nákladově výhodnou strategii registrace a udržování ochranných známek.“

Ing. Roman Kocián

předseda správní rady, statutární ředitel Primeros Prague a.s.

„Jmenuju se Miloš Knor a kamarádi říkaj, že mám patent na humor.
Pravda je taková, že těch patentů mám víc a o všechny se mi stará PatentCentrum.
Moje firma se jmenuje KOMICI s.r.o., ale tihle patenťáci se mnou  jednají vždy Knorektně. Maj na to patent."

Miloš Knor

Komik, moderátor a scénárista

„Patentcentrum  spravuje portfolio ochranných známek a chráněných zeměpisných označení MADETA a.s., dlouhodobě spolehlivě a bezchybně. Oceňujeme zejména osobní přístup, velmi dobrou komunikaci a aktivitu, která přináší pozitivní výsledky známkových sporů“.

Ing. Milan Teplý

generální ředitel a předseda představenstva MADETA a.s.

„Autorská práva je potřeba důsledně chránit. Spoléhám na PatentCentrum“.

Pavel Šporcl

Houslový virtuóz

„Společnost PatentCentrum díky svému odbornému a flexibilnímu přístupu efektivně pomáhá chránit průmyslová práva společnosti Primeros Prague a.s. v České republice i v zahraničí. S pomocí PatentCentra rovněž realizujeme nákladově výhodnou strategii registrace a udržování ochranných známek.“

Ing. Roman Kocián

předseda správní rady, statutární ředitel Primeros Prague a.s.

„Jmenuju se Miloš Knor a kamarádi říkaj, že mám patent na humor.
Pravda je taková, že těch patentů mám víc a o všechny se mi stará PatentCentrum.
Moje firma se jmenuje KOMICI s.r.o., ale tihle patenťáci se mnou  jednají vždy Knorektně. Maj na to patent."

Miloš Knor

Komik, moderátor a scénárista

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
Okružní 2824, CZ 37001
České Budějovice

e-mail: info@patentcentrum.cz
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
fax: +420 387 312 166
skype: sedlak@patentcentrum.cz